PRZEPROWADZKI

SAMOCHÓD Z KIEROWCĄ

Wynajem samochodu na 8 godzin bez znoszenia i wnoszenia mebli z maksymalną liczbą 200 kilometrów
Cena: 700 zł netto Limit kilometrów: 700
Każdy przekroczony kilometr: 1zł/km

SAMOCHÓD Z 2 PRACOWNIKAMI

Usługa kompleksowa z wniesieniem i zniesieniem mebli oraz możliwością pezejechania 300 kilometrów.
Cena: 1200 zł netto Limit kilometrów: 1200
Każdy przekroczony kilometr = 1zł/km