Dokumenty przy umowie rezerwacyjnej

Dzisiaj odpowiadamy Państwu na pytanie: Jakie dokumenty należy otrzymać przy umowie rezerwacyjnej u dewelopera? Oczywiście, nie każdy deweloper przedstawi Państwu identyczne dokumenty. Informacje (np. o standardzie wykończenia) mogą znaleźć się w prospekcie informacyjnym lub osobnym dokumencie standard wykończenia.

1) Prospekt informacyjny

W tym pliku znajdą się najważniejsze informacje o danym przedsięwzięciu deweloperskim. Deweloper jest zobligowany do przedstawienia sposobu sfinansowania inwestycji, form zabezpieczenia, wcześniejszych inwestycji

Najczęstszą formą zabezpieczenia jest rachunek powierniczy zamknięty lub otwarty. Istotną różnicą pomiędzy zamkniętym, a otwartym rachunkiem powierniczym jest moment wypłaty środków przez bank na konto dewelopera. W przypadku rachunku otwartego wypłata środków następuje po ukończeniu danego etapu budowy. Stwierdzić to może Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Zamknięty rachunek powierniczy zakłada, że bank wypłaci środki w momencie przeniesienia praw do lokalu na wszystkich nabywców.

Oznacza to, że nie wpłacamy pieniędzy bezpośrednio na konto dewelopera. To bank dysponuje pieniędzmi z naszych wpłat, co gwarantuje nam bezpieczeństwo.

Innym przykładem formy poręczenia naszego kapitału jest gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa. Jest to zabezpieczenie uruchamiane w sytuacji niedopełnienia założeń, które są zawarte w Umowie Deweloperskiej. Deweloper przedstawia formę zabezpieczenia (najczęściej jest to zastaw lub weksel) i zawiera umowę z bankiem lub firmą ubezpieczeniową. Weksel lub zastaw ma moc prawną w sytuacji niedopełnienia przez dewelopera wszystkich formalności.

W prospekcie emisyjnym znajdują się również warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej, dane o deweloperze. Mogą być również standard wykończenia i harmonogram płatności.

2) Konkretne plany i Plan zagospodarowania terenu

Decydując się na zakup mieszkania i ewentualnych dodatkowych powierzchni (komórka lokatorska i miejsce postojowe) deweloper powinien  określić nabywane przez nas powierzchnie bardzo dokładnie. W tym celu powinniśmy mieć na umowie wpisany numer lokalu, miejsca postojowego i/lub komórki lokatorskiej i dołączyć plan piętra, hali garażowej i komórek lokatorskich. Załączony plan mieszkania musi być w tzw. technicznej wersji. Oznacza to, że muszą się w nim znaleźć wszystkie przyłącza.

Innym istotnym dokumentem, który dołączany jest przez deweloperów jest plan zagospodarowania terenu inwestycji. W nim znajdują się wszystkie informacje na temat całej inwestycji wraz z terenami biologicznie czynnymi.

3) Wzór umowy deweloperskiej

Wszystkie dołączane przez dewelopera dokumenty prowadzą nas do podpisania umowy deweloperskiej, której wzór powinien zostać przedstawiony.

W przypadku współpracy z agencją Wymarzony Kwadrat, nasi przedstawiciele dokładnie sprawdzają kondycję dewelopera, zgodność  prawną wszystkich dokumentów.

 

Masz pytania dotyczące artykułu? 

Autor: Michał Lisicki
Mail: m.lisicki@wymarzonykwadrat.pl

– Specjalista ds. sprzedaży nieruchomości-
– Specjalista ds. inwestycji w nieruchomości –

Zapraszamy do kontaktu  TUTAJ

Jakie dokumenty należy otrzymać przy umowie rezerwacyjnej?
Tagi:            

Dodaj komentarz